Samodzielne stanowisko ds. zagospodarowania odpadami komunalnymi
     Urząd Miejski w Łęczycy
     ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
     pokój 59 (III piętro)

     tel. 24 721-03-15
     email: mzakaszewska@leczyca.info.pl