Data posiedzenia:
2019-05-30

Status:
Zakończone

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie przez Burmistrza Miasta Łęczyca "Raportu o stanie Miasta Łęczyca za rok 2018".
3. Zamknięcie sesji.


Uwagi: