Wydział Oświaty i Pomocy społecznej
Urząd Miejski w Łęczycy
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

email: oswiata@leczyca.info.pl

    Telefon e-mail
33 Kierownik Wydziału - Elżbieta Wencel 24 721-03-20 ewencel@leczyca.info.pl
32 Oświata/pomoc społeczna/pomoc materialna dla uczniów 24 721-03-34

mkopka@leczyca.info.pl
lwardzinska@leczyca.info.pl
oswiata@leczyca.info.pl