Burmistrz Miasta Łęczyca

informuję, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 na tablicy ogłoszeńzostał zamieszczony na okres 21 dni wykazobejmujący lokale mieszkalne usytuowane w budynkach wielolokalowych w Łęczycy, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wymienione w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Nr 120.63.2021 z dnia 27 kwietnia 2021 r.

 

Informacje szczegółowe dotyczące lokali mieszkalnych ujętych w wykazach dostępne pod nr tel. (24) 721 03 30 lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łęczycy (pokój nr 42, II piętro).