Burmistrz Miasta Łęczyca

informuje, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łęczycy przy ul. Marii Konopnickiej 14 na tablicy ogłoszeń został zamieszczony na okres 21 dni wykaz obejmujący lokale mieszkalne usytuowane w budynkach wielolokalowych w Łęczycy, przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców, wymienione w załączniku do Zarządzenia Burmistrza Miasta Łęczyca Nr 120.3.2022 i Nr 120.4.2022 z dnia 04 stycznia 2022 r.

 

Informacje szczegółowe dotyczące lokali mieszkalnych ujętych w wykazie dostępne pod
nr tel. (24) 721 03 30 lub w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego Urzędu Miejskiego w Łęczycy (pokój nr 42, II piętro).