Wydział Promocji, Kultury i Sportu
Urząd Miejski w Łęczycy
ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca

email: promocja@leczyca.info.pl

    Telefon e-mail
30b Kierownik Wydziału - Wioletta Lewandowska, pełniąca obowiązki kierownika wydziału Małgorzata Karlikowska-Antosiak 24 721-03-43 promocja@leczyca.info.pl
30a Promocja

24 721-03-26

mkucharska@leczyca.info.pl
mkucharski@leczyca.info.pl
  Centrum Informacji Turystycznej - ul. Zamkowa 1

24 721-03-11
510-104-937

jziolkowski@leczyca.info.pl