Janusz Czarnecki

     Pełnomocnik Burmistrza ds. ochrony informacji niejawnych
     Urząd Miejski w Łęczycy
     ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
     pokój Nr 54 (III piętro)

     tel. 24-721-03-13
     email: jczarnecki@leczyca.info.pl