Redakcja Biuletynu Informacji Publicznej

Magdalena Smal-Jatczak 24 721-03-41 msmal@leczyca.info.pl 
Andrzej Bugajski 24 721-03-27 informatyk@leczyca.info.pl 
Aleksandra Milczarek 24 721-03-21 amilczarek@leczyca.info.pl 
Dominika Kupis 24 721-03-29 dkupis@leczyca.info.pl 
Małgorzata Smal 24 721-03-47 zielenmiejska@leczyca.info.pl 
Katarzyna Piskorska  24 721-03-10 kpiskorska@leczyca.info.pl 
Krzysztofa Łuczak 24 721-03-40 kluczak@leczyca.info.pl 
Magdalena Zakaszewska 24 721-03-37 mzakaszewska@leczyca.info.pl 
Małgorzata Pietrzak 24 721 03-29 mpietrzak@leczyca.info.pl 
Małgorzata Sadokierska 24 721-03-42 msadokierska@leczyca.info.pl 
Olga Kubas 24 721-03-44 okubas@leczyca.info.pl 
Sylwia Ignaczak 24 721-03-09 signaczak@leczyca.info.pl 
Tomasz Kwiatkowski 24 721-03-37 tkwiatkowski@leczyca.info.pl