W sprawie:
uchwalenia rocznego planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łęczycy na rok 2018

Data uchwały:
2018-03-08

Numer uchwały:
LXII/400/2018

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy