W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku

Data uchwały:
2018-03-19

Numer uchwały:
120.50.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-03-19