Wojewoda Łódzki Zarządzeniem Zastępczym z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie nadania nazwy ulicy zmienił w naszym mieście nazwę ulicy „18-go Stycznia” na „Kazimierza Odnowiciela”. Nowa nazwa obowiązuje od 21 lutego 2018 roku.

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz.U. z 2016 roku poz. 744 ze zm.) pisma oraz postępowania sądowe, administracyjne w sprawach dotyczących ujawnienia w księgach wieczystych oraz uwzględnienia w rejestrach, ewidencjach i dokumentach urzędowych zmiany nazwy dokonanej na podstawie ustawy są wolne od opłat.

Zmiana nazwy dokonana na podstawie ustawy nie ma wpływu na ważność dokumentów zawierających nazwę dotychczasową.

Poniżej zamieszczamy Zarządzenie Zastępcze Nr PNIK-I.4102.53.2017 Wojewody Łódzkiego.