W sprawie:
powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu turystyki i kra

Data uchwały:
2018-02-07

Numer uchwały:
120.32.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-02-08