W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 120.17.2018 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca

Data uchwały:
2018-01-31

Numer uchwały:
120.26.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-31