W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwratego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu profilaktyki i rowiązywania problemów alkoholowych

Data uchwały:
2018-01-24

Numer uchwały:
120.21.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-24