W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Data uchwały:
2018-01-22

Numer uchwały:
120.19.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-22