W sprawie:
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasta Łęczyca w 2018 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Data uchwały:
2018-01-22

Numer uchwały:
120.18.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-22