W sprawie:
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Gminy Miasto Łęczyca w 2018 roku w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Data uchwały:
2018-01-08

Numer uchwały:
120.9.2018

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2018-01-08