Samodzielne stanowisko ds. obronnych, obrony cywilnej i BHP
     Urząd Miejski w Łęczycy
     ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
     pokój 53 (III piętro)

     tel. 24 721-03-13
     email: jczarnecki@leczyca.info.pl