Data posiedzenia:
2016-12-16

Status:


Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
3. Sprawozdanie z wykonania uchwał Rady.
4. Informacja z działalności Burmistrza Miasta w okresie między sesjami.
5. Informacja na temat postanowienia Prokuratury Łódź- Bałuty w sprawie Burmistrza Miasta Łęczyca Krzysztofa Lipińskiego i konsekwencjach tego postanowienia dla samorządu lokalnego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - Projekt I.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - Projekt II.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - Projekt III.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - Projekt IV.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasta Łęczyca na rok 2016 - Projekt V.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w uchwale Nr XIX/104/15 Rady Miejskiej
w Łęczycy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie miasta Łęczyca.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2016-2022.
13. Zapytania i wolne wnioski.
14. Sprawy różne.
15. Zamkniecie sesji.


Uwagi: