W sprawie:
uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017

Data uchwały:
2016-12-29

Numer uchwały:
XLII/246/16

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy