W sprawie:
Uchwała XLIII/252/17 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miasta Łęczyca na rok 2017

Data uchwały:
2017-01-30

Numer uchwały:
XLIII/252/17

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa
Łódzkiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego