W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasto Łęczyca na lata 2017-2023

Data uchwały:
2017-01-30

Numer uchwały:
XLIII/253/17

Podjęta przez:
Rada Miejska wŁęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.