Data posiedzenia:
2017-03-09

Status:


Porządek posiedzenia:
1 Otwarcie sesji.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Miasto Łęczyca na 2017 rok.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Łęczyca na lata 2017-2023.
4. Zamknięcie sesji.


Uwagi: