1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy
ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721-03-51
Prezes: Tadeusz Grzelak, Kierownik Ewa Frontczak

2. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łęczyckiej
99-100 Łęczyca, ul. Panieńska 2
Prezes: Andrzej Jastrzębski

3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy z siedzibą w Łęczycy
ul. M. Konopnickiej 8, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721-20-37

4. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Szpitala w Łęczycy
ul. Zachodnia 6, 99-100 Łęczyca

5. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło w Łęczycy
ul. Kilińskiego 4/43, 99-100 Łęczyca
Prezes: Henryk Pierzgalski

6. Stowarzyszenie Łęczycki Komitet Obrony Bezrobotnych
ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721-03-46
Prezes: Jolanta Żebrowska

7. Towarzystwo Miłośników Ziemi Łęczyckiej
Al. Jana Pawła II 3, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721- 35-39

8. Towarzystwo Naukowe Płockie Oddział w Łęczycy, ul. Belwederska 38, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721- 46-30
Przewodniczący Oddziału Towarzystwa Naukowego Płockiego w Łęczycy: Bolesław Solarski,


9. Stowarzyszenie Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego Ziemi Łęczyckiej
ul. Konopnickiej 10, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721-89-65
Prezes: Paweł Czarnecki

10. Stowarzyszenie Na Rzecz Niepełnosprawnych DZWONEK
ul. Kościelna 4, 99-100 Łęczyca
Prezes: Bożena Szumińska

11. Stowarzyszenie "Mamy Wielkie Serca"
ul. Kościuszki 14, 99-140 Świnice Warckie,
Prezes: Andrzej Zielonka

12. Stowarzyszenie Kobiet Ziemi Łęczyckiej
ul. Kaliska 13, 99-100 Łęczyca
Prezes: Maria Cieślak, telefon 24 388-14-51

13. Stowarzyszenie "Silni Bo Razem"
ul. Lotnicza 2A, 99-100 Łęczyca
telefon 24 721- 25-22
Prezes: Anna Królak

14. Stowarzyszenie Abstynentów i Rodzin Abstynenckich Klubu "Przebudzenie" w Łęczycy
ul. Belwederska 38, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 388-12-08
Prezes: Iwona Wdowiak

15. Stowarzyszenie Sieci Telewizji Kablowej BORUTA
ul. M. Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca
Prezes: Antoni Brygier

16. Stowarzyszenie Kupców Łęczyckich I Strefy
Pl. T. Kościuszki 9, 99-100 Łęczyca
Prezes: Lidia Keller

17. Stowarzyszenie Wędkarskie REKIN w Grabowie
ul. Mickiewicza 27, 99-100 Łęczyca

18. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Ziemi Łęczyckiej
PRO PUBLICO BONO
ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c, 99-100 Łęczyca

19. Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Ziemi Łęczyckiej
Pl. T. Kościuszki 1, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 388-72-08
Prezes: Janusz Mielczarek

20. Lokalna Organizacja Turystyczna Ziemi Łęczyckiej
Pl. T. Kościuszki, 99-100 Łęczyca
telefon 24 721-03-11
Prezes: Jacek Ziółkowski,

21. Polski Czerwony Krzyż, ul. Kaliska 44,99-100 Łęczyca,
telefon 24 721-25-81
Prezes Henryk Wójcik,

22. Stowarzyszenie "Związek Niewidomych",
ul. M. Konopnickiej 3, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721-88-86
Przewodnicząca Kazimiera Golisz,

23. Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy Ziemi Łęczyckiej,
ul. Sienkiewicza 27, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721-88-05,
Sekretarz Jadwiga Muchewicz,
Z-ca Przewodniczącego Mirosława Krajewska

24. Stowarzyszenie Zieloni RP,
ul. Jana Pawła II 3, 99-100 Łęczyca,
Prezes Czesław Walczak

25. Stowarzyszenie Kombatancki Związek Dzieci Wojny przyjmowanie interesantów w każdą środę w godz. 9-13 w siedzibie Domu Kultury w Łęczycy w Alejach Jana Pawła II nr 11.

26. Łęczyckie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt
ul. Prusa 1, 99-100 Łęczyca,
Prezes: Krzysztof Pacholski,
Z-ca Prezesa: Zenon Koperkiewicz,
Skarbnik: Halina Rytczak

27. Związek Pracodawców Ziemi Łęczyckiej,
Pl. T. Kościuszki 11, 99-100 Łęczyca,
telefon 24 721- 27-13
Magdalena Banasiak- Sekretarz,

28. Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Dorzecza Bzura,
99-400 Łowicz, ul. Pijarska 1,
telefon 46 837-53-20.
Prezes Zarządu Stowarzyszenia Cezary Dzierżek

29. Łęczycanie
99-100 Łęczyca
Przedstawiciel: Krzysztof Pacholski
tel. 604 229 186

30. Łęczycki Uniwersytet Trzeciego Wieku,
Al. Jana Pawła II 11, 99-100 Łęczyca
Prezes: Włodzimierz Sroczyński


Stowarzyszenia Sportowe:1. Miejski Klub Sportowy "Górnik"
ul. Kaliska 15,99-100 Łęczyca
telefon 24 721- 27-98
Prezes Przemysław Zieliński

2. Młodzieżowy Klub Lekkiej Atletyki:
ul. Kaliska 15, 99-100 Łęczyca,
telefon  24 721-37-24,
email: zibi107@o2.pl
Prezes Zarządu Mirosław Andrysiak

3. Miejski Młodzieżowy Klub Tenisowy w Łęczycy: Jasiński Grzegorz,
ul. Dworcowa 3 B, 99-100 Łęczyca.

4. Łęczycki Klub Karate IPPON,
ul. Szkolna 4, 99-100 Łęczyca, e-mail: karateleczyca@wp.pl
Prezes Mariusz Galant

5. Klub Sportowy "Hurtap",
ul. Górnicza 2, 99-100 Łęczyca
Prezes Wiktor Napióra

6. Miejski Międzyszkolny Klub Sportowy Łęczyca,
ul. Ozorkowskie Przedmieście 6c, 99-100 Łęczyca
Prezes: Bogumiła Wójtowicz