W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie z panią Iwoną Baranowską kolejnej umowy najmu w drodze bezprzetargowej, której przedmiotem jest ta sama część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 538/1 położonej w Łęczycy przy ul. Marii Konopni

Data uchwały:
2017-06-30

Numer uchwały:
LIII/302/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogloszeń w Urzedzie Miejskim w Łęczycy i miejscach publicznych na terenie miasta