W sprawie:
nieudzielenia absolutorium dla Burmistrza Miasta Łęczyca za rok 2016

Data uchwały:
2017-06-30

Numer uchwały:
LIII/305/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Łęczycy