W sprawie:
w sprawie powołania Komisji konkursowej w celu opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2023 roku z zakresu wpeirania i upowszechniania kultury fizycznej

Data uchwały:
2023-01-24

Numer uchwały:
120.13.2023

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2023-01-24