Symbol:


Wydział:
Wydział Kadr i Organizacji Urzędu

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnegoa (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ustawa o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922)


Opłaty:
Brak

Termin odpowiedzi:
bez zbędnej zwłoki

Jednostka odpowiadająca:
Urząd Miejski w Łęczycy, ul. Marii Konopnickiej 14, 99-100 Łęczyca - parter, Kancelaria Urzedu, tel. 24 721-03-00

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Uwagi:
Brak

Dokumenty
  • WNIOSEK o uruchomienie elektronicznego dostępu do kartoteki (wymagany)