Data posiedzenia:
2022-09-26

Status:
Planowane

Porządek posiedzenia:
1. Otwarcie sesji i sprawdzenie prawomocności obrad.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Łęczyca na 2022 r.
3. Zamknięcie posiedzenia.


Uwagi: