W sprawie:
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofart na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 r w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dziec

Data uchwały:
2022-07-05

Numer uchwały:
120.127.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-07-05