W sprawie:
ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2022 roku w zakresie profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych.

Data uchwały:
2022-06-03

Numer uchwały:
120.102.2022

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2022-06-03