W sprawie:
wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu i wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego nr 31 usytuowanego w budynku wielolokalowym położonym w Łęczycy przy ul. M. Konopnickiej 8 na cz

Data uchwały:
2017-09-26

Numer uchwały:
LVI/333/2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Łęczycy