Numer sprawy:


Data założenia:
2022-02-07

Temat:
Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2022 rok

Status sprawy:
Sprawa niezakończona

Uwagi:
Projekt Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2022 rok
Burmistrz Miasta Łęczyca zaprasza wszystkie zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa w art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2020 r., poz.638 z późn. zm.) do udziału w zaopiniowaniu projektu "Programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w mieście Łęczyca na 2022 rok".

Opiniować mogą organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działające na obszarze Miasta Łęczyca oraz inne podmioty, o których mowa w art. 11 a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2020, poz.638 z późn. zm.).
Termin na wyrażenie opinii :
21 dni od dnia zamieszczenia informacji o zaopiniowaniu programu na stronie. Brak wyrażenia opinii przez zainteresowane organizacje społeczne oraz podmioty, o których mowa art. 11a ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r (Dz.U. z 2020 r., poz.638 z późn. zm.) w wyżej wymienionym terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia.
Z projektem programu można zapoznać się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Łęczycy http://bip.leczyca.info.pl/
Forma w jakiej należy wyrazić opinie:
Pisemna, wg. załączonego formularza przesłana na adres Urząd Miejski w Łęczycy kancelaria@leczyca.info.pl