W sprawie:
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2022-2025.

Data uchwały:
2021-12-22

Numer uchwały:
LVIII.333.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 1 stycznia 2022 roku