W sprawie:
wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XLI/237/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2021-2026.

Data uchwały:
2021-12-22

Numer uchwały:
LVIII.332.2021

Podjęta przez:
radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia