W sprawie:
w sprawie przyjęcia " Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Łęczyca na lata 2021-2036".

Data uchwały:
2021-12-22

Numer uchwały:
LVIII.329.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
2021-12-22