W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Miejskiej w Łęczycy Nr XXXII/187/2020 z dnia 30 czerwca 2020roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkał

Data uchwały:
2021-10-27

Numer uchwały:
LIII.303.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem 01 stycznia 2022r. i podlega ogłoszeniu w Dz. Urz. Woj. Łódzkiego