Zamawiający:
MIASTO ŁĘCZYCA

Tytuł przetargu:
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie budowy tężni solankowej w Parku Miejskim (część niezabytkowa Parku) w Łęczycy

CPV:


Tryb zamówienia:


Warunki:


Termin realizacji:
15.12.2021

Osoba odpowiedzialna:


Miejsce składania ofert:


Oferty można składać do:
2021-09-20 godz: 09:00

Otwarcie ofert:
2021-09-20 godz: 09:15

Miejsce otwarcia ofert:


Kryteria wyboru:


Wadium:


Uwagi:


Firmy uczestniczące