W sprawie:
wprowadzenia zmian w uchwale Nr XLI/237/2020 z dnia 21 grudnia 2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2021-2026.

Data uchwały:
2021-07-08

Numer uchwały:
L/283/2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia