W sprawie:
upoważnienia Burmistrza Miasta Łęczyca do udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu administracyjnego w Łodzi

Data uchwały:
2021-05-19

Numer uchwały:
XLVII.261.2021

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia