W sprawie:
uchylenia Uchwały Nr XLIII/247/17 Rady Miejskiej w Łęczycy z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na niezabudowanych nieruchomościach gruntowych stanowiących własność Miasta Łęczyca oraz ...


Data uchwały:
2017-10-24

Numer uchwały:
LVII.349.2017

Podjęta przez:
Rada Miejska w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
z dniem podjęcia