W sprawie:
w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Nr XXIV/141/2019 z dnia 20 grudnia 2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Łęczyca na lata 2020-2026

Data uchwały:
2020-12-31

Numer uchwały:
120.200.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-31