W sprawie:
w sprawie sporządzenia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Miasta Łęczyca na lata 2021-2023

Data uchwały:
2020-12-29

Numer uchwały:
120.196.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-12-29