OK.2110.III. 6. 2020

 

 

Informacja o wynikach naboru

Burmistrz Miasta Łęczyca informuje, że w wyniku zakończenia procedury otwartego i konkurencyjnego naboru na wolne stanowisko urzędnicze:
Podinspektor w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu

została wybrana: Pani Małgorzata Kucharska, zamieszkała Łęczyca.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

        Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu o naborze. W ocenie Komisji rekrutacyjnej wykazała się bardzo dobrą znajomością zagadnień z zakresu promocji miasta i turystyki. Posiada ponadto wykształcenie gwarantujące prawidłowe wykonanie powierzonych obowiązków. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej Komisja Rekrutacyjna stwierdziła, że kandydatka ma odpowiednie predyspozycje, wiedzę
 i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie powierzonych obowiązków na w/w stanowisku.

 

                                                                       Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej

                                                                                  

                                                                                   Edward Banasik

 

 

Łęczyca, 23.11.2020r.