W sprawie:
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Łęczycy

Data uchwały:
2020-10-12

Numer uchwały:
120.157.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-10-12