W sprawie:
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 120.9.2014 Burmistrza Miasta Łęczyca z dnia 15 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia Oceny Ryzyka Zawodowego na stanowiskach pracy w Urzędzie Miejkim w Łęczycy

Data uchwały:
2020-09-03

Numer uchwały:
120.140.2020

Podjęta przez:
Bumistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-09-03