W sprawie:
w sprawie niewykonania prawa pierwokupu niezabudowanej nieruchomości gruntowych położonych w Łęczycy

Data uchwały:
2020-07-14

Numer uchwały:
120.118.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-07-14