W sprawie:
w sprawie ogłozenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego Miasta Łęczyca w 2020 roku w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów

Data uchwały:
2020-05-19

Numer uchwały:
120.86.2020

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
2020-05-19