W sprawie:
przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości przedsiębiorcom będącym podatnikami podatku od nieruchomości na terenie Miasta Łęczyca, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w zwią

Data uchwały:
2020-04-28

Numer uchwały:
XXIX.177.2020

Podjęta przez:
Radę Miejską w Łęczycy

Uchwała wchodzi w życie:
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 28 kwietnia 2020 roku