Informacja dla najemców lokali

                  W związku z wprowadzonym stanem epidemicznym uprzejmie informujemy, że zgodnie z nowelizacją Ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 31 marca 2020 roku zmieniają się przepisy wielu istotnych w kwestii w tym zasad najmu lokali.

      Jedną z najważniejszych zmian jest wprowadzenie możliwości jednostronnego przedłużenia umowy najmu lokalu. Zgodnie z nią wystarczy, aby najemca złożył właścicielowi oświadczenie woli, a umowa zostanie przedłużona do 30 czerwca 2020 r. Nie trzeba w tym celu podpisywać ani dostarczać żadnych dodatkowych dokumentów.

WAŻNE: Oświadczenie woli może zostać wysłane właścicielowi najpóźniej
w ostatnim dniu obowiązywania umowy.

    Z możliwości jednostronnego przedłużenia umowy najmu mogą skorzystać osoby, których umowa została zawarta przed 1 kwietnia 2020 r., a miała przestać obowiązywać między 2 kwietnia a 29 czerwca 2020 r.

Jednocześnie należy dodać, że z możliwości jednostronnego przedłużenia umowy najmu nie mogą skorzystać najemcy, którzy:

  • mają prawo do innego lokalu mieszkalnego w tej samej lub pobliskiej miejscowości (nie dotyczy sytuacji, gdy najemca z przyczyn niezależnych nie może tego lokalu używać);
  • zalegają z czynszem lub opłatami za więcej niż jeden okres rozliczeniowy
  • wynajmowali, podnajmowali lub udostępniali bezpłatnie lokal komuś innemu bez pisemnej zgody właściciela,
  • dopuścili do powstania w lokalu znacznych szkód, np. zniszczyli mieszkanie;
  • w inny sposób naruszyli przepisy swojej umowy najmu.