W sprawie:
w sprawie przedstawienia Radzie Miejskiej w Łęczycy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Łęczyca wraz z informacją o stanie mienia komunalnego za 2019 r.

Data uchwały:
2020-03-27

Numer uchwały:
120.67.2020

Podjęta przez:
Burmistrza Miasta Łęczyca

Uchwała wchodzi w życie:
2020-03-27